רובנה ספורט מכבי וחשמונאי 7א

28 ביולי 1932
קורס למדריכים של (?) ווהלין ברובנה של החשמונאים (חשמונאי) ושומריה. "שומריה" היה ארגון הספורט של השומר הצעיר בפולין.

מידע-נוסף2

רובנה ספורט מכבי וחשמונאי 7

קורס מדריכי ספורט, 1932. מאיר גילרמן, פעיל הספורט…

רובנה ספורט מכבי וחשמונאי 7א

28 ביולי 1932 קורס למדריכים של (?) ווהלין…