רובנה עיתונות יהודית 1

ה"ווהלינער לעבן" (חיי ווהלין), 1924
אנשי המערכת והאדמיניסטרציה של העיתון. העורך, שמואל שרייער (שלוב ידיים בחזית), משך אחריו, מתוקף מעמדו ברשות מפלגת "התאחדות" בעיר, את רוב הסופרים והקוראים מהחוגים הציוניים. בימיו הטובים יצא העיתון לאור פעמיים בשבוע. התמונה מופיעה גם בעמ' 264 בספר הזיכרון רובנה.

מידע-נוסף2

רובנה עיתונות יהודית 1

ה"ווהלינער לעבן" (חיי ווהלין), 1924 אנשי המערכת והאדמיניסטרציה…

רובנה עיתונות יהודית 1א

נספח מקורי בצמוד לתמונה "המערכת והאדמיניסטרציה של הווהלינער…