רובנה ציונות ושפה עברית 2א

כ"ה ניסן תרפ"א = 3.5.1921

מידע-נוסף2

רובנה ציונות ושפה עברית 2

מנחם שחורי, במרכז, מורה לעברית ברובנו, 1921 פעיל…

רובנה ציונות ושפה עברית 2א

כ"ה ניסן תרפ"א = 3.5.1921

רובנה ציונות ושפה עברית 2ב

על הוראת עברית מתוך ספרו של יצחק בשביס…