רמת גן מראות ואנשים 3א

הקדשה על גב התמונה: "למזכרת ללובה מליאה ואלק, 14 בדצמבר 1928, רמת גן". לובה היא לובה לנדרס (צ'פליק לאחר נישואיה), הגננת הראשונה של רמת גן.

מידע-נוסף2

רמת גן מראות ואנשים 3

דצמבר 1928, חברים בתמונת מזכרת שניתנה לבחורה רמת-גנית…

רמת גן מראות ואנשים 3א

הקדשה על גב התמונה: "למזכרת ללובה מליאה ואלק,…