תחנת הבריחה בזלפלדן ישראל רידלניק 5

במחנה העקורים באד רייכנהאל בגרמניה. משמאל שניה שיינברג, קודם לכן פעילה בפולין יחד עם רידלניק, עתה בבאד רייכנהאל.

מידע-נוסף2

תחנת הבריחה בזלפלדן ישראל רידלניק 5

במחנה העקורים באד רייכנהאל בגרמניה. משמאל שניה שיינברג,…

תחנת הבריחה בזלפלדן ישראל רידלניק 5א

חותמת "באד רייכנהאל" על גב התמונה.