תחנת הבריחה בזלפלדן ישראל רידלניק 9

בשלט אשר בחזית הבנין כיתוב "בקתת קרימל".
הבקתה היתה נקודת ציון מרכזית במעבר הקרימל באלפים בין אוסטריה לאיטליה. על הבקתה ועל המעבר ועל הכפר קאזרן (Kasern) בצידו האיטלקי של הגבול, בספרו של יהודה באואר "הבריחה" בעמ' 295-298.