תחנת וינה מש' פרטיג ומלאכי 11

רגעים של אושר. אסתר עם בעלה וגיסה.
וילי מימין, לבוש מדי צבא, עבד בווינה בחנות של הצבא האמריקאי. נס האיחוד של שתי האחיות אסתר והינדה, הניצולות היחידות במשפחתן, לא ארך זמן רב: אסתר ווילי הגרו לאמריקה, הינדה וחנינא לארץ ישראל.