תחנת וינה מש' פרטיג ומלאכי 17

קיבוץ אושה, 1947.
תחנתה הראשונה של משפחת מלאכי לאחר עלייתה ארצה היתה קיבוץ אושה. "הינדה בכלל רצתה ללכת בעקבות אחותה ולהגר לארה"ב אבל חנינא לחץ לא"י" אומר בנם (ביניהם בתמונה) אברי. בארץ, חיי הקיבוץ לא היו לרוחה, הם עזבו והקימו את ביתם בחדרה. לאברי, ילד הגולה, נוספו שתי אחיות.

error: Alert: Content selection is disabled!!