תחנת וינה פעילים וארועים מרכזיים 15

פעילי הבריחה בהפגנה.
"אם יש צדק יופיע מיד" ובאנגלית "צדק לעם היהודי". להחלטות הוועדה היו השפעות מרחיקות לכת שבאו לידי ביטוי גם בהחלטה באו"ם על חלוקת ארץ ישראל בכ"ט בנובמבר. הבריטים, בסופו של יום, ספגו מפלות למדיניותם.