תחנת וינה פעילים וארועים מרכזיים 17

הלחץ נותן אותותיו והבריטים מאפשרים משלוחי ילדים לא"י.

בתצלום דרמטי, הילדים במדי צבא, עוזבים את וינה בדרכם לנמל היעד בצרפת. לצידם פעילי הבריחה, איש צבא אמריקאי (בחזית עם ילד על ברכיו), איש צוות רפואי (אייזיק גרמן לצידו). דגל עם מגן דוד במרכזו ודגל הסתדרות "החלוץ הצעיר" (פטיש, סדן כוכבים וברקים) מונפים בגאון.