תחנת וינה פעילים וארועים מרכזיים 8א

אודות אליעזר (קפש) קדמון, נולד באוסטריה 1922, גדל והתחנך בהונגריה, עלה ארצה 1948, נפטר 2011.

מתוך מאמרו של יהודה תלמי "הבריחה בהונגריה", בתוך "משואה", קובץ שנתי לתודעת השואה והגבורה בהוצאת קיבוץ תל יצחק, אפריל 1977.

בעמוד 235 כותב תלמי: "מחובתנו להזכיר, בכל פעם שמעלים את נושא ההצלה בימיה הטרגיים של יהדות הונגריה, את שמם של אלה אשר בתרומתם ומעשיהם מנעו אסון גדול עוד יותר משארית היהודים שנותרו אחר הגרושים. (ובין שמות הרבים המצויינים כאן), אליעזר קפש (קדמון) במדים של צלב החץ, מפעילי "הבריחה" בהונגריה ואוסטריה".

ככל הידוע לנו מרסיסי עדויות של קדמון עצמו, בזכות מסמכים אריים מזויפים, מראהו הארי ושליטתו בשפה הגרמנית (וכמובן, תושיה וקור הרוח המתבקשים), הוא פעל במחתרת להצלת יהודים כשהוא מתחזה לרופא צבאי הונגרי, וכאמור לעיל, כאיש "צלב החץ" (המפלגה הנאצית ההונגרית). במבצעי הצלה אלה הוא פעל עד לסיום המלחמה.

וכותב עוד תלמי (בעמ' 239): "בחודשי הקיץ של שנת 1945 היתה זרימה גדולה של פליטים וקבוצות מאורגנות פנו לכיוון גראץ (אוסטריה) שהיתה בידי הרוסים אבל עמדה להימסר לידי הבריטים. ההנחה היתה כי מגראץ הבריטית ניתן יהיה לעבור לאיטליה בעלת החופים ומשם להעפיל ארצה ישראל .... שתי נקודות גבול (בהונגריה) מול אוסטריה תיפקדו בחודשים אלה במלוא התנופה: סנטגוטהרד לכיוון גראץ וסומבטהיי לכיוון רכניץ, בה ישבו וניהלו את הפעולה יהודה לוי וקלמן זוננשטיין. בקיץ 1946 נתפס קלמן ע"י חיילי הצבא האדום ורק בתחבולה מחוכמת הוברח ממעצרו למקום מבטחים ע"י חברים בראשותו של אליעזר קדמון שעבד אז בווינה".

אשר טרמון שעדויותיו הרבות כאן אודות תחנת "הבריחה" בווינה הינן בעלות ערך רב, הכיר היטב את קדמון בשנת 1946 והזיכרון הראשוני והמיידי שלו אודותיו הוא כ"רופא" ....

מידע-נוסף2

תחנת וינה פעילים וארועים מרכזיים 8

בפתח מטה "הבריחה" ברחוב פרנקגאסה מספר 2. שני…

תחנת וינה פעילים וארועים מרכזיים 8א

אודות אליעזר (קפש) קדמון, נולד באוסטריה 1922, גדל…