תחנת וינה שלמה ואסתר פאר 24

סוף 1945 / ראשית 46, בפתח מטה "הבריחה".
עם הגעתו של ארתור (אשר) בן נתן כשליח מא"י לפקד על הארגון באוסטריה. עומדים מימין: אגנס האופט (אלון), אייזיק כץ, אריקה בן נתן, ?, משה וייסזנד, ארתור, משה אלון, דוד דגני (חבר "אגד" ואיש הבריגדה היהודית אשר נשלח לווינה לסייע במשימות הנהיגה), בוריה קנגון, ?.