תיאטרון אהל 6

קיץ 1926, "מסע פרסום" לקראת הופעות ה"אהל" עם "נשפי י.ל. פרץ" בעמק הירדן, על גב הסוסים הכרזה של ההצגה. שחורי הראשון על העגלה חובש כובע קש בהיר, דבורה קסטלנץ עומדת מאחור.
ההופעות בפני החלוצים ב"התיישבות העובדת" היתה בבסיס האידאולוגיה של תיאטרון הפועלים וחלק בלתי נפרד ממהותו.

מידע-נוסף2

תיאטרון אהל 6

קיץ 1926, "מסע פרסום" לקראת הופעות ה"אהל" עם…

תיאטרון אהל 6א

על גב התמונה: "בדרך מדגניה א' לאפיקים". שנים…