תל אביב קורות משפחה (שחורי) בת העליה השלישית 18א

ז' תמוז תרפ"ח / 25 ביוני 1928, "ועד קבוץ המתישבים בצפון תל אביב - גילוי דעת לחברי אוהלים וצריפים, בעלי מגרשים בצפון ת"א":
בז' תמוז מלאו שנתים מיום פרוק אגודת יושבי אהלים וצריפים, והתארגנו אנו, במספר של מאתים חבר בערך, כ 95 אחוז מכל המתישבים, בתור "קבוץ מתישבים בצפון ת"א", למטרות התישבות בצפון. במשך הזמן הזה לא פסק "הועד המאוחד", המתימר לשוא, להופיע בתור "בא-כח יחיד" של תושבי או"צ, להמטיר עלינו זלזולים וחרופים בלי סוף, אשר נפגשו על ידינו בשתיקה של סבלנות. (אולם) הכרוז האחרון שהוצא בימים אלה בחתימת "הועד המאוחד" הגדיש את הסאה. האנשים האלה, בעלי הכרוז שנדפס בדפוסו של (סעדיה) שושני, ידועים לנו לא מהיום: עושי דברו ורצונו של ה' שושני ו"הסתדרות בעלי הבתים". הם לקחו על עצמם, ביחד עם אחדים מאנשי הגוש בע.ת.א. (עירית תל אביב) לחתור בכל הדרכים והאמצעים בגלוי - ועוד יותר בסתר - נגד התגשמות ההתישבות בצפון בכדי להכשיל ע"י זה את סיעת הפועלים ואת ההסתדרות ....

מידע-נוסף2

תל אביב קורות משפחה (שחורי) בת העליה השלישית 18

ניסן תרפ"ו (מרץ 1926), "אגודת יושבי אהלים וצריפים…

תל אביב קורות משפחה (שחורי) בת העליה השלישית 18א

ז' תמוז תרפ"ח / 25 ביוני 1928, "ועד…

תל אביב קורות משפחה (שחורי) בת העליה השלישית 18ב

…. האנשים האלה בעלי הכרוז, אשר בראשם עומד…

תל אביב קורות משפחה (שחורי) בת העליה השלישית 18ג

ב 1924 הוקמה בתל אביב "אגודת יושבי אהלים…