גליציה המזרחית א אודות רכבת המוות מקולומאה לבלז'ץ

מתוך ספרו של כריסופר בראונינג. על מסלולה של "רכבת הגרוש מקולומאה" בקיץ 1942, דרך סטניסלבוב ולבוב למחנה ההשמדה בלז'ץ, בספרו של בראונינג "אנשים רגילים", הוצאת "ספרי עליית הגג", תל אביב 2006, בתרגום לי שיר, עמ' 59-65.