מוסדות חינוך בארץ ישראל ב בית הספר המחוזי גבעת השלושה 1

צריף המגורים המרכזי של פנימיית בית הספר.
ברקע ניבטים בתיה של פתח תקוה. ביה"ס שכן בשטחו של קיבוץ גבעת השלושה, ליד בית החולים בילינסון. ערב מלחמת העצמאות נעל ביה"ס את שעריו לצמיתות. הקיבוץ עצמו עבר באמצע שנות החמישים למיקומו הנוכחי על אדמות "נזלה" שבין פתח תקוה לראש העין.