מוסדות חינוך בארץ ישראל ג בית הספר לאחיות בילינסון 1

כרטיס פניה לקבלה לביה"ס לאחיות בבילינסון. חיה נסתה להתקבל עוד בטרם סיימה את ביה"ס התיכון המחוזי בגבעת השלושה אולם נדחתה מפאת גילה. באחת מועדות הקבלה ישבה (מי שתהיה ראש הממשלה) גולדה מאיר אשר אמרה לה להמשיך בעיסוקה בחקלאות עד בוא המועד. בסופו של דבר, החלה לימודיה ביוני 1943.