מוסדות חינוך בארץ ישראל ד בית ספר חקלאי לצעירות בנהלל 1

ההתחלה !
בתמונה זו מ 1925, על רקע בנין הרפת הראשונה בבית הספר שזה אך הוקם, המדריכים האחראים על הפלחה והמשק (ופרדותיהם), משמאל: ברוך ניגוז (נהיר), ישעיהו פורת, דב חייצ'נקו (עציוני) ונתן אנקורי החצרן.