רובנה הפעילה הציונית רוזה ברלינר 1

תחילת שנות העשרים
הפעילה הציונית הבלתי נלאית רוזה ברלינר יושבת שניה משמאל. רביעי משמאל, לייב שפילברג, בן אוסטרוג במקור ופעיל ציוני מרכזי ברובנה ובווהלין בכלל. בזמן המלחמה מונה ע"י הגרמנים ליודנראט, עוד דוגמא טרגית ליכולתם לבור להם את טובי הקהילה כדי להוציא זממם לפועל. לא שרד.