רובנה חייקה ומלכה רוטנברג בנות הרב 1

מסכת לחג השבועות, 1921. מלכה רוטנברג בשורה הקדמית שניה משמאל.
אף שהיו תאומות והיחסים ביניהן היו, כמתברר, קרובים מאד, מלכה וחייקה לא "הקפידו" להימצא זו ליד רעותה בכל ארוע שהונצח בתצלומים כאן. נהפוך הוא, לעיתים קרובות מתקבל הרושם שהשתיים בחרו במודע במסגרות חינוכיות או חברתיות נפרדות.