ברסטצ'קה המסע הציוני 21א

על גב התמונה:
לזכרון נצח לחבר שמעון, בשעת ההצגה של ה"ישיבה בחור", 19 בפברואר 1938. חוג דרמטי בברסטצ'קו ! כמו כן, חותמת הפוטו ח. רובינשטיין למעלה משמאל.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה המסע הציוני 21

החוג הדרמטי היידי בהצגה "בחור ישיבה", 19 בפברואר…

ברסטצ'קה המסע הציוני 21א

על גב התמונה: לזכרון נצח לחבר שמעון, בשעת…