גליציה המזרחית א מתוך הספר גליציה ויהודיה 1

אלמנטים מהותיים בחיי היהודים: מתוך ספרו של אברהם יעקב ברוור "גליציה ויהודיה - מחקרים בתולדות גליציה במאה השמונה עשרה" בהוצאת מוסד ביאליק, ירושלים, 1956. בדף זה, בעניין חכירת אחוזות האצילים הפולנים ע"י יהודים וזכויות המזיגה (פרופינאציה).