הבריחה מפולין דוד מלר 1ב

אודות "השומר הלאומי – הנוער הציוני"

כעשור לאחר הקמת "השומר הצעיר" בתום מלחמת העולם הראשונה, חוותה התנועה ויכוחים רעיוניים רבים בשל נטיותיה המפלגתיות. פילוגים ועזיבות היו מנת חלקה ואחת הקבוצות, כזו שבקשה להיצמד לרעיון הציוני-חלוצי המקורי ולדרך החינוכית-הצופית, היתה תנועת "השומר הלאומי". מייסדה, יצחק שטייגר, נולד בטרנופול ב 1904, נפטר בארץ מטיפוס ב 1936.

בראשית שנת 1930 קם סניף התנועה בעיר אוסטרוג במו ידיו של גרישא אודרמן ועל חבריו הצעירים נמנו כבר אז שניים, לימים מראשוני "הבריחה", דוד מלר (סגנו של אודרמן) ונחום ("ניוניה") שוחט. אודרמן עצמו נרצח ע"י לאומנים אוקראינים ("בנדרובצים") לפני השואה.

הכשרת הראשונים להדרכה כללה לימוד תולדות הציונות, תורת הצופיות הלכה למעשה, הלשון העברית, דברי ימי ישראל, ספרות עברית ויהודית, פסיכולוגיה, תורת החינוך ועוד,  וכמובן שגם גיוס צעירים נוספים ופעילות התרמה למען הקרן הקיימת לישראל. טיולים, חיי מחנה במושבות קיץ, אימוני ספורט חישלו את הצעירים הנלהבים הללו והקן נחל הצלחה עצומה בעיר.

בשנת 1931 שינה "השומר הלאומי" בפולין את מסגרותיו הארגוניות. תנועות נוספות שפעלו תחת עקרונות דומים אוחדו לתנועת נוער אחת שנקראה מאותה עת "הסתדרות שומרית לאומית – הנוער הציוני", ואשר נודעה בקיצור בשם "הנוער הציוני".

לאחר השואה ועוד טרם הסתיימה מלחמת העולם, יסדו ניצולים, פרטיזנים יוצאי "הנוער הציוני", תנועה ציונית ליברלית ששמה לנגד עיניה איחוד כל פלגי התנועות ההסטוריות ואשר נקראה אכן בשם "התאחדות ציונים דמוקרטים" או בקיצור - "איחוד". התנועה הדתית "עקיבא" וכן כמה תנועות שמאליות הצטרפו ל"איחוד".

במקביל, יש לציין, התאחדו יוצאי "השומר הצעיר" ו"דרור" וכמה תנועות שמאל קטנות להקמת "הליגה לארץ-ישראל העובדת", הידועה בשם "הליגה", יריבתה המרה של "האיחוד".

בקיץ 1945, כשנה לאחר הקמתו, התפוררה למעשה אחדותו של ה"איחוד" ונותרו בו רק אנשי "הנוער הציוני" ו"בני עקיבא".

מידע-נוסף2

הבריחה מפולין דוד מלר 1

אוסטרוג, ווהלין, 26 בספטמבר 1937. הרצל (גרישה) אודרמן,…

הבריחה מפולין דוד מלר 1א

הקדשה על גב התמונה: 26 בספטמבר 1937, לזכרון,…

הבריחה מפולין דוד מלר 1ב

אודות "השומר הלאומי – הנוער הציוני" כעשור לאחר…