הבריחה מפולין דוד מלר 1

אוסטרוג, ווהלין, 26 בספטמבר 1937.
הרצל (גרישה) אודרמן, מנהיגה הנערץ של תנועת "הנוער הציוני" באוסטרוג, משמאל, ישראל שטרום (שטראם) לצידו. אודרמן נרצח ע"י לאומנים אוקראינים לפני השואה. עוד אודות "השומר הלאומי - הנוער הציוני" ראו בנספח.

מידע-נוסף2

הבריחה מפולין דוד מלר 1

אוסטרוג, ווהלין, 26 בספטמבר 1937. הרצל (גרישה) אודרמן,…

הבריחה מפולין דוד מלר 1א

הקדשה על גב התמונה: 26 בספטמבר 1937, לזכרון,…

הבריחה מפולין דוד מלר 1ב

אודות "השומר הלאומי – הנוער הציוני" כעשור לאחר…