בדרכים – הנתיב הכואב ליציאה מארופה 47

במרפאה, סלבינו, ינואר 1947.
רופאת המרפאה, ד"ר פסיה קיסין, ניצולת שואה מליטא, היא וילדתה הקטנה. היו במרפאה כ 10 מיטות והעבודה בה היתה מרובה. קיסין פעלה במחנה עד לסגירתו הסופית בנובמבר 1948.