לודביפול מש' שורצמן 2ד

אודות רבי יצחק-שלמה יואל (שרמן) שחותמתו מטה

ראו בהמשך התעוד (כותר "5").

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן 2

הנמען, ר' מרדכי מרקיל מסלישט במרכזם של שני…

לודביפול מש' שורצמן 2א

   

לודביפול מש' שורצמן 2ב

לודביפול מש' שורצמן 2ג

לודביפול מש' שורצמן 2ד

אודות רבי יצחק-שלמה יואל (שרמן) שחותמתו מטה ראו…

לודביפול מש' שורצמן 2ה

תמלול המכתב (הראשון) מאת רבי משה שמואל מזוויעהל…

לודביפול מש' שורצמן 2ו

תמלול המכתב (השני) מאת רבי יצחק שלמה יואל…