מלחמת השחרור אפרים רחמן 2

לגבי גיוסו מספר אפרים:
איש "ההגנה" רודי הגיע לבית המשפחה בפרדס חנה באישון לילה. אמו פתחה את הדלת ובקשה שלא להעיר את בנה. רודי אמר לה שבנה צריך להתייצב למחרת בעשר בבוקר בועד המושבה עם ציוד אישי לשבועים. האם עוד אמרה שהוא צריך ללכת לעבודה בבוקר (ב"מקורות") אך רודי ענה שהנושא כבר טופל.