מלחמת השחרור דב ליבוביץ' 13

גדוד 32, בשאר-ישוב מול תל עזזיאת
דב מימין עם מנחם הימלפרב בחוליית מרגמה 52 מ"מ בחיפוי על כח שלנו שיצא לכבות שרפת שדות שהציתו כוחות סורים (ארוע אוטנטי !). הימלפרב, ניצול שואה אף הוא, אשר כילד ! בפולין הצטרף עם אביו לכוחות פרטיזנים וגילה גבורה עילאית.