ברסטצ'קה מכתבי רחל סמיט לא"י 1

וילנה, 6 בפברואר 1932.
קובץ מכתבים אישיים מאד שכתבה בת ברסטצ'קה, רחל סמיט, לחברתה הקרובה רחל סירקיס בימים הסמוכים לעלייתה של סירקיס לא"י ומיד לאחר מכן, לקיבוצה יגור. בלב הדברים: זכרונות ולבטי הפרידה מחיי הגולה והמורא מהלא-נודע בא"י. כל המכתבים בעברית יפה וקולחת וראו גם תמלולם והערות בנספחים.

מידע-נוסף2

ברסטצ'קה מכתבי רחל סמיט לא"י 1

וילנה, 6 בפברואר 1932. קובץ מכתבים אישיים מאד…

ברסטצ'קה מכתבי רחל סמיט לא"י 1א

דף שני.

ברסטצ'קה מכתבי רחל סמיט לא"י 1ב

תמלול המכתב וילנה, 6 בפברואר 1932, שלום רב…
error: Alert: Content selection is disabled!!