ווהלין בילזורקה 1

"עם הציונים בבילזורקה, 1932".
בילזורקה, עיירת ספר קטנה ועם זאת מרשימה בשל התחיה הציונית שהתחוללה בה. בפאתי העיירה פעלה חוות הכשרה ציונית (ראו תעוד נפרד). שני משמאל בשורת היושבים הוא אליעזר ויצמן, הוא אשתו ושני ילדיהם עלו ארצה ב 1935.

מידע-נוסף2

ווהלין בילזורקה 1

"עם הציונים בבילזורקה, 1932". בילזורקה, עיירת ספר קטנה…

ווהלין בילזורקה 1א

על גב התמונה: "עם הציונים בבילזורקה, 1932, מביקורי…