מלחמת השחרור הודעות רדיו קהיר 1

יום לאחר הכרזת המדינה, צבא מצרים פולש לארץ ישראל.
שידורי התעמולה של רדיו קהיר נועדו לסייע בידו באמצעות פגיעה מורלית ביישוב המתגונן. הרישום מסתיים עם פרוץ מבצע "יואב" ב 15 באוקטובר 1948. תמלול ההודעות נעשה בעת שידורן (אפשר שבסיוע הקלטות) על ידי שמעון נמרי, איש מודיעין בגדוד 33.

מידע-נוסף2

מלחמת השחרור הודעות רדיו קהיר 1

יום לאחר הכרזת המדינה, צבא מצרים פולש לארץ…

מלחמת השחרור הודעות רדיו קהיר 1א

דף שני.

מלחמת השחרור הודעות רדיו קהיר 1ב

דף שלישי.

מלחמת השחרור הודעות רדיו קהיר 1ג

דף רביעי.

מלחמת השחרור הודעות רדיו קהיר 1ד

הודעות רדיו קהיר תמלול הטקסט המקורי כפי שרשמו…