רובנה האחיות לבית אירלין 14

בביאלסטוק, ששה חברים שהגיעו לעין השופט:
למטה משמאל: ברל קרפינסקי (קרן) לימים בעלה של פנינה אירלין, יהודית שביט, רחל גוברמן, קובה מאן (חבר קרוב של פנינה), מלכה קרופינסקי (אחותו של ברל) ואיציק רוזן.

מידע-נוסף2

רובנה האחיות לבית אירלין 14

בביאלסטוק, ששה חברים שהגיעו לעין השופט: למטה משמאל:…

רובנה האחיות לבית אירלין 14א